Firma Inelt należy do Doliny Fotowoltaiki

Nasza firma została członkiem Doliny Fotowoltaiki. Jest to innowacyjny projekt – platforma łącząca przedsiębiorstwa zaangażowane w rozwój technologii fotowoltaiki. Dolina Fotowoltaiki ma na celu wzrost innowacyjności członków konsorcjum poprzez współpracę opartą o transfer wiedzy, technologii, wymianę doświadczeń i kooperacji z instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowymi i ośrodkami badawczo–rozwojowymi.

Należąc do Doliny Fotowoltaiki wspieramy jej członków naszą wiedzą i doświadczeniem. Pragniemy w ten sposób przyczynić się do rozwoju technologii fotowoltaiki, a także rozwoju rynku energii odnawialnej.

http://dolinafotowoltaiki.pl/

dolinafotowoltaiki