Instalacje elektryczne i układy automatyki

instalacje elektryczne← Powrót do usługi elektryczne

Wykonujemy, modernizujemy i serwisujemy różnego typu instalacje elektryczne. Za każdym razem priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo użytkowników instalacji i urządzeń elektrycznych. W zakresie oferty dotyczącej instalacji elektrycznych, wyróżnić możemy:

1. Instalacje elektryczne o napięciu 230V/400V

Wykonujemy, modernizujemy i serwisujemy instalacje elektryczne o napięciu roboczym poniżej 1kV (TNC, TNS, IT, TT). Są to głównie najczęściej spotykane instalacje jedno i trójfazowe (230V i 400V), ale także instalacje o napięciach bezpiecznych SELV i PELV.

2. Instalacje elektryczne o napięciu >1KV (SN)

Wykonujemy i nadzorujemy prace w stacjach transformatorowych i przy rozdzielniach po stronie średniego napięcia (SN). Serwisujemy stacje transformatorowe, wykonujemy okresowe pomiary, oględziny i diagnostykę.

3. Instalacje ochrony odgromowej

W skład instalacji ochrony odgromowej wchodzą:

  • instalacja odgromowe – składa się z układu zwodów, połączeń wyrównawczych oraz uziomu,
  • instalacja ochrony przeciwprzepięciowej.

Instalacja odgromowa musi być odpowiednio zaprojektowana, aby zapewniała ochronę przed bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym.

instalacje elektryczne4. Automatyka

Stale rozwijająca się technologia stwarza coraz nowsze możliwości sterowania procesami i zdarzeniami. Nasza firma zajmuje się systemami sterowania opartymi o najnowsze urządzenia i technikę komputerową, ale także nieskomplikowanymi systemami automatycznej regulacji.
Nasza oferta obejmuje szeroki zakres usług w dziedzinie automatyki:

  • systemy sterowania, napędu i zabezpieczeń silników elektrycznych – silniki prądu przemiennego i prądu stałego, wentylatory, pompy,
  • automatyka drzwi automatycznych i bram,
  • automatyka chłodnicza – automatyka urządzeń freonowych, standardowe systemy sterowania, systemy z rozmrażaniem freonowym, systemy komputerowego sterowania i wizualizacji,
  • automatyka systemów wentylacyjnych – sterowanie central wentylacyjnych, sterowanie indywidualne wentylatorów,
  • automatyka różnych procesów, zdarzeń i urządzeń.