Wymiana transformatora po zmianie umowy z ZE

Jeden z naszych klientów rozbudował swój zakład. Powstała nowa hala produkcyjna i okazało się, że zakład ma zbyt małą moc zamówioną i następuje jej przekroczenie. Za przekroczenie mocy zamówionej zakład energetyczny nalicza wysokie kary. Należało więc zwiększyć moc zamówioną, ale transformator 400kVA okazał się zbyt mały. Nasza firma błyskawicznie zrealizowała dostawę nowego (używany odnowiony) transformatora 630kVA i jego wymianę. Wymienione zostały również przekładniki prądowe po stronie SN z 15/5 na 20/5.