Pomiary i badania elektryczne

pomiary elektrycznePomiary i badania elektryczne są podstawą oddania instalacji do użytku oraz zapewnienia ciągłości pracy instalacji elektrotechnicznych. Poza tym, wykonanie odpowiednich badań, oględzin i pomiarów jest niezbędne przy szukaniu oszczędności energii elektrycznej.

Oferujemy Państwu zaawansowane pomiary i badania infrastruktury elektrycznej, szczegółowe analizy pracy zakładu oraz zaawansowane doradztwo. Dzięki naszym usługom badawczo-naukowym pomagamy  Państwu przy rozwiązaniu problemów elektrycznych, poprawie bezpieczeństwa oraz znalezieniu oszczędności.

Zapewniamy współpracę z wykwalifikowanymi, doświadczonymi i wykształconymi specjalistami w dziedzinie elektrotechniki.

Pomiary elektryczne

W ramach podstawowych pomiarów i oględzin możemy Państwu zaoferować kompleksowe badanie instalacji lub wybrane z poniższej listy:

 • Oględziny instalacji,
 • Pomiary napięć i prądów (parametrów technicznych instalacji),
 • Badanie elektronarzędzi,
 • Pomiary rezystancji izolacji,
 • Pomiary rezystancji uziomów,
 • Badanie instalacji odgromowych,
 • Badanie samoczynnego wyłączenia zasilania (pomiary impedancji pętli zwarcia),
 • Badanie wyłącznika różnicowoprądowego,
 • Pomiar natężenia oświetlenia,
 • Badanie silników i innych maszyn elektrycznych.

Wszystkie badania wykonywane przez nas prowadzą do wystawienia odpowiednich protokołów, orzeczeń lub dokumentacji. Są to dokumenty niezbędne dla firm ubezpieczeniowych, straży pożarnej, inspekcji pracy i innych.

 

Szczegółowa analiza parametrów i zakłóceń sieci elektrycznej

pomiary elektryczneJest to bardzo zaawansowana usługa, kierowana do zakładów przemysłowych oraz budynków użyteczności publicznej. Szczegółowa analiza parametrów sieci jest wykonywana przy wykorzystaniu specjalistycznego, mobilnego analizatora sieci. Analizator zostaje podłączony na pewien okres czasu (np. tydzień) w rozdzielni elektrycznej i rejestruje parametry sieci elektrycznej i wszelkie zakłócenia podczas pracy zakładu. Rejestruje on wartości chwilowe, oraz podaje wartości średnie, maksymalne i minimalne w określonych przedziałach czasowych. Wynikiem takiej analizy jest zbiór przebiegów oraz wartości praktycznie wszystkich parametrów sieci elektrycznej. Analizator rejestruje wszystkie zakłócenia w sieci elektrycznej, takie jak:

 • spadki napięcia,
 • przerwy w dostawie energii,
 • lokalne wzrosty, spadki wartości rejestrowanych parametrów,
 • asymetria,
 • harmoniczne,
 • stany przejściowe,
 • zmiany częstotliwości.

 

Na podstawie wykonanej analizy możemy:

 • zaproponować znacznie więcej możliwości zmniejszenia poboru energii, prowadzących do redukcji kosztów,
 • zbadać dokładną wartość mocy pobieranej przez zakład, co może być podstawą do zmniejszenia mocy zamówionej,
 • znaleźć przyczyny problemów z siecią elektryczną (takich jak: przepalające się bezpieczniki, nieprawidłowe działanie zabezpieczeń, przegrzewanie się przewodów i zabezpieczeń, spadki napięć, przekroczenia mocy itp.),
 • dokładnie dobrać baterię kondensatorów i filtrów wyższych harmonicznych, oraz sprawdzić poprawność ich działania,
 • znaleźć nieprawidłowości w sieci elektrycznej mające negatywny wpływ na bezpieczeństwo zakładu oraz na żywotność urządzeń,
 • zbadać jakość energii elektrycznej dostarczanej do zakładu,
 • itp.

 

pomiary elektryczneW wyniku analizy przedsiębiorca otrzyma pełną dokumentację, która jest wynikiem wielu godzin pracy naszych inżynierów i która zawiera:

 • opis badanej rozdzielni elektrycznej,
 • przebiegi i wartości mierzonych parametrów sieci,
 • interpretację i opis przebiegów, wykresów i wyników analizy,
 • wnioski z analizy oraz zalecenia, czyli jakie można lub należy wykonać prace i inwestycje,

A także nasze pełne wsparcie i doradztwo techniczne.